Komunikace nenásilně
Lektor: Ondráš Přibyla

Stává se vám, že nedokážete říct ne“? Nedaří se vám prosadit se v práci či v rodině? Máte problém jasně zformulovat co potřebujete a říct si o to? Pro druhé byste se rozkrájeli, ale často zapomenete na své přání a touhy?


Strach z odmítnutí či nedostatek respektu provází v práci i v životě mnoho z nás. Přijďte se naučit komunikovat efektivněji, zažít respekt k sobě samým i ke druhým, naučit se jasněji říkat co potřebujete i porozumět ostatním.


Lekce vychází z metody nenásilné komunikace, které směřuje k vytváření souladu mezi lidmi a k hledání řešení, která fungují pro všechny. Lekcí vás provede mezinárodně certifikovaný lektor nenásilné komunikace Ondráš Přibyla.

„Živím se vytvářením komunikačních strategií s pomocí nových technologií a online aplikací. Pracuji v několika různorodých týmech nebo pořádám školení pro lidi z neziskového sektoru. A čím dál více využívám nenásilnou komunikaci jako metodu jak vyjít s lidmi a nepzapomínat u toho na sebe. Zejména zmapování vlastních potřeb je pro mě základní technikou při první práci s týmem a stanovování vize, jakým směrem se má komunikační strategie organizace ubírat. Nenásilná komunikace má pro mě široké využití a čím dál více se mi osvědčuje při efektivní práci s týmem, zadávání úkolů a plnění stanovených cílů.“

Katka, 33 let

Říká se, že ženy mluví více než muži, ale jde spíš o mýtus. Během celého dne mluví ženy a muži zhruba stejně. Ale v práci to tak není. V pracovním prostředí ženy naopak mluví mnohem méně než muži a také jsou častěji přerušovány. Chcete se v takovém prostředí dokázat prosadit, aniž byste musela druhé zašlapat do země? Pak je náš kurz právě pro vás.